header_top

Arkiv 2013 - Årsmøde 2013 - Vest ABCD

Udskriv

 

ÅRSMØDERNE I VEST 2013
LØRDAG. DEN 5. OKTOBER 2013 I HEDENSTED GOLF KLUB

Deltagere: Formænd og klubkoordinatorer fra Fyn og Jylland

Dagens program

Kl.08.00 - 09.00 Indskrivning og morgenkaffe
Kl.09.00 - 10.30 Årsmøde Regionsgolf Vest ABCD
Kl.10.30 - 12.00 Årsmøde Regionsgolf Vest Senior/Veteran
Kl.12.00 - 13.00 Frokost inkl. 1 øl/vand
Kl.13.00 - 16.30 18 hullers Stableford og efterfølgende præmieoverrækkelse, hvor
der serveres sandwich - 1 øl/vand


 Kl. 09.00 - 10.30: ÅRSMØDE 2013 REGIONSGOLF VEST ABCD

 Bestyrelsen: Preben Hanghøj, Steen Ogstrup, Jill Hanghøj, Karsten Troelsen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Jan Skanderup
 2. Årsberetning
 3. Turneringsberetning
 4. Fastlæggelse af klub til årsmøde 2 år frem (2015) og fastlæggelse af bane til regionsfinalen 2 år frem (2015)
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelser foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af:
  Bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af max. 5 medlemmer - på valg er Preben Hanghøj (modtager ikke genvalg) og Karsten Troelsen (modtager genvalg). Bestyrelsen foreslår genvalg af Karsten Troelsen og nyvalg af Birte Hvid, Rold Skov.
  Suppleant. Bestyrelsen foreslår Bent Kyndesgaard, Stensballegaard
 9. Revisor og revisorsuppleant.
 10. Forslag til vedtægter. Der er ikke fremsendt forslag.
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt
Forslag til behandling på Regionsgolf Vest ABCD årsmødet sendes senest den 15. september til bestyrelsesformand Preben Hanghøj på emailadressen: preben@hanghoej.net.

Med venlig hilsen
Regionsgolf Vest ABCD
Preben Hanghøj - Formand

Regionsgolf Vest ABCD
Driftsregnskab 1/10-12 - 30/9-13

 

Indtægter
        2012/13
    2011/12
         Budget
         2012/13
Deltagergebyr m.m.
124.800
      124.400
124.000
Sponsortilskud
13.125
        13.611
13.500
Renteindtægter
833
            509
500
Afmeldingsgebyr
2.100
         3.600
2.800
Årsmødegebyr
10.500
         2.470
10.500
Indtægter i alt
151.358
      144.589
151.300
 
 
 
 
 
 
Udgifter
 
 
 
Regionsfinale
9.308
         6.766
          9.500
Landsfinale
9.713
        11.804
16.500
Administration
14.473
         9.394
16.000
Årsmøde
9.668
        17.570
23.000
Mødeudgifter
15.442
        10.944
17.000
Præmier og gaver
5.724
         5.771
6.000
Rejse og kørselsudgifter
17.708
        20.672
25.000
Færgetilskud
10.500
        16.500
15.000
IT/Hjemmeside
16.001
        14.746
25.000
Sponsorarbejde & PR
11.300
         5.751
10.000
Greenfee
4.500
         2.374
4.500
 
 
 
Udgifter i alt i alt
124.336
      122.292
          167.500
Driftsresultat
27.021
        22.298
           -16.200
Status
Saldo primo
146.336
Driftsresultat
27.021
Saldo ultimo
173.357

Vejle, den 1. oktober 2013
Jill Hanghøj
Kasserer
 
Vejle, den 1. oktober 2013
Foranstående regnskab revideret.
 
Regnskabet er gennemgået, og de tilhørende bilag har jeg fået forevist.
Jeg har ingen kommentarer til regnskabet.
                                                       Vagn Holm 

 

 


 

Der er fælles tilmelding til årsmøderne i vest, og i 2013 er det Regionsgolf Vest ABCD, der administrerer tilmeldingerne. Tilmelding indsendes via nedenstående formular.

Ønsker man at deltage i 18 hullers golf, som Hedensted Golf Klub har velvilligt stillet banen til rådighed for, bedes DGUnr. noteret på formularen.

Deltagergebyr for frokost, årsmøderne og golf er kr. 300 pr. person. Betaling bedes overført til konto: 1551 - 3426713705 mærket "Årsmøderne og Klubnavn". Tilmeldings-/betalingsfrist 25. september 2013.


 

 

 

 

 

 

 


Tilmelding til årsmødet - max. 2 personer pr. klub


Klub:
Email til kvittering:
Navn deltager 1: DGUnr: Hcp:
Repræsenterer : 
Navn deltager 2: DGUnr: Hcp:
Repræsenterer : Hvis man har problemer med at indsende formularen kan denne mailadresse benyttes: jill@hanghoej.net ( klik på mailadressen) 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.